Nikitas Giakoumelos

Nikitas Giakoumelos

Bachelor of Engineering

Bauleiter TGA
Überwachung,
Qualitätssicherung.

Kontakt:

FON 0221 / 98 43 09 - 0
FON 0163 / 74 77 528
FAX 0221 / 98 43 09 - 20
E-Mail n.giakoumelos@tbricharz.de

Internetagentur Webviduell